DANH SÁCH
 Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang
Nhiệm kỳ: 2016 - 2018

Đ/c Nguyễn Thiên Thanh

Chủ tịch Hội Sinh viên

Đ/c Lê Phương Quyên

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

Đ/c Trương Thị Dạ Thủy

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

STT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Nguyễn Thiên Thanh

Chủ tịch

0944.293.493

2

Lê Phương Quyên

Phó Chủ tịch

0939.815.852

3

Trương Thị Dạ Thủy

Phó Chủ tịch

 

4

Trịnh Thanh Duy

Ủy viên thư ký

 

5

Phạm Trung Hiếu

Ủy viên thư ký

 

6

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Ủy viên thư ký

 

7

Thái Trí Hải

Ủy viên thư ký

 

8

Lê Thu Vân

Ủy viên BCH

 

9

Nguyễn Tô Vân An

Ủy viên BCH

 

10

Lê Thành An

Ủy viên BCH

 

11

Trần Gia Đạt

Ủy viên BCH

 

12

Nguyễn Thái Dương

Ủy viên BCH

 

13

Ngô Ngọc Hòa

Ủy viên BCH

 

14

Phạm Trần Viết Huy

Ủy viên BCH

 

15

Dương Thị Thu Mai

Ủy viên BCH

 

16

Dương Tiểu My

Ủy viên BCH

 

17

Nguyễn Hồng Nhật

Ủy viên BCH

 

18

Nguyễn Thanh Nhi

Ủy viên BCH

 

19

Danh Vũ Ngọc Xuyến Nhi

Ủy viên BCH

 

20

Danh Minh Phụng

Ủy viên BCH

 

21

Lê Trung Thông

Ủy viên BCH

 

22

Đoàn Trí Thuần

Ủy viên BCH

 

23

Lê Quang Trạng

Ủy viên BCH

 

24

Nguyễn Ngọc Trọng

Ủy viên BCH

 

25

Nguyễn Tấn Trực

Ủy viên BCH

 

BCH Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang