DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An Giang
Nhiệm kỳ: 2017 - 2019

Đ/c Đặng Thế Lực

Bí thư

Đ/c Trần Trung Quốc

Phó Bí thư

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Đặng Thế Lực

Bí thư

ĐT: 0981.91.81.91

Email: dtluc@agu.edu.vn

2

Trần Trung Quốc

Phó Bí thư

ĐT:  01656.005.040

Email: ttquoc@agu.edu.vn

3

Lê Bảo An

Ủy viên thường vụ

 

4

Phạm Văn Bản

Ủy viên thường vụ

 

5

Võ Hoàng Đông

Ủy viên thường vụ

 

6

Dương Mai Linh

Ủy viên thường vụ

 

7

Văng Thị Tuyết Loan

Ủy viên thường vụ

 

8

Hồ Bạch Nhật

Ủy viên thường vụ

 

9

Nguyễn Tô Vân An

Ủy viên BCH

 

10

Trần Hoàng Anh

Ủy viên BCH

 

11

Võ Thị Huỳnh Diệu

Ủy viên BCH

 

12

Phạm Thị Kim Dung

Ủy viên BCH

 

13

Lê Nguyên Phương Dũng

Ủy viên BCH

 

14

Trần Gia Đạt

Ủy viên BCH

 

15

Thái Trái Hải

Ủy viên BCH

 

16

Lê Ngọc Hiệp

Ủy viên BCH

 

17

Phạm Trung Hiếu

Ủy viên BCH

 

18

Phạm Tuấn Khải

Ủy viên BCH

 

19

Nguyễn Hồng Nhật

Ủy viên BCH

 

20

Phan Minh Tố Nhi

Ủy viên BCH

 

21

Danh Minh Phụng

Ủy viên BCH

 

22

Nguyễn Hữu Phước

Ủy viên BCH

 

23

Nguyễn Phú Thạnh

Ủy viên BCH

 

24

Trần Thiện

Ủy viên BCH

 

25

Dương Thị Yến Thu

Ủy viên BCH

 

26

Huỳnh Thị Kim Thùy

Ủy viên BCH

 

27

Tạ Phước Thương

Ủy viên BCH

 

28

Lê Quang Trạng

Ủy viên BCH

 

29

Huỳnh Quốc Trọng

Ủy viên BCH

 

30

Nguyễn Ngọc Trọng

Ủy viên BCH

 

31

Võ Hồng Na Uy

Ủy viên BCH

 

BCH Đoàn Trường Đại học An Giang Nhiệm kỳ 2017 - 2019