Căn cứ văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội lớp, Chi đoàn, Chi hội Năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học An Giang: Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học An Giang thông báo tổ chức tập huấn hướng dẫn, cụ thể như sau:

1. Đối tượng triệu tập bắt buộc: Bí thư & Lớp trưởng các lớp.

2. Thời gian: 17h00’, Chiều thứ Ba, 21/8/2018.

3. Địa điểm: Hội trường 300B, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

Đề nghị Bí thư, Lớp trưởng các lớp có mặt tham gia tập huấn theo đúng tinh thần thông báo trên./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực