Căn cứ Kế hoạch tổ chức “Phiên tòa giả định” năm 2018 của Sở Tư Pháp tỉnh An Giang, nhằm tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật và cung cấp kiến thức, hiểu biết về diễn biến của một phiên tòa;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự và cổ vũ cho phần dự thi của Trường Đại học An Giang, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h15’, Chiều thứ Hai, 27/8/2018.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Tư Pháp tỉnh An Giang.

(Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang)

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 150 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1NY-ZosEvJ76EaY-ODIxtzErqIdHpaF8svVCyZW80TLs/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực