Căn cứ Kế hoạch tổ chức Chương trình trao tặng sách về văn hóa Nam Bộ, đồng thời giao lưu cùng tiến sĩ Phillip Taylor, Đại học Quốc gia Úc của Thư viện Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30’, Sáng thứ Năm, 13/9/2018.

2. Địa điểm: Tầng 3 Thư viện, Tòa nhà Thư viện, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: lịch sự.

4. Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1oNZkhp5iJzB9bDoYj4SIHbaWA1oxz5azReME68nM7dQ/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực