Căn cứ Kế hoạch tổ chức Buổi giới thiệu chương trình học tiếng Anh tại Trường Winning English, Phillipines của Trường Đại học An Giang; nhằm truyền cảm hứng vào nâng cao nhận thức của sinh viên Trường Đại học An Giang trong việc học tập tiếng Anh đáp ứng nhu cầu xã hội;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 12h45’, chiều Thứ Sáu, 28/9/2018.

2. Địa điểm: Hội trường 300A, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: lịch sự.

4. Số lượng: 300 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1St9wCRAVLVA5v_wzJEUYI14f3v_3PINkRamVNCZM1xM/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực