Căn cứ Kế hoạch tổ chức Buổi báo cáo chuyên đề “Vai trò của tiếng Anh trong thời kỳ 4.0 và phương pháp học tiếng Anh cho người mất căn bản” của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 02 buổi, Thứ Bảy, 06/10/2018.

* Lưu ý: Nội dung báo cáo mỗi buổi giống nhau, sinh viên chỉ đăng ký tham gia 01 buổi.

2. Địa điểm: Hội trường 300A, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: lịch sự.

4. Đăng ký tham dự:

a) Thời gian: 7h30’, sáng Thứ Bảy, 06/10/2018

Số lượng: 300 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1WHLhH9FZVEF7Wh_iMiu4oU7KX7xzrMyyGgoYvG_vrFI/

b) Thời gian: 13h30’, chiều Thứ Bảy, 06/10/2018

Số lượng: 300 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1uvtA7EK3yc-Q-pjHmrGqlMPVNyeFCVBg9m0aD_NpLXE/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực