Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn Dự án phát triển Thương mại điện tử bền vững (Phần 2) của Sở Công thương tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Khách sạn Helen Ngọc Giang.

(Số 173, Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang)

2. Trang phục: lịch sự.

3. Thời gian: Ngày 11,12/9/2019.

Sinh viên có thể chọn tham dự 01 trong 04 buổi sau: 30 sinh viên/buổi.

(Buổi sáng bắt đầu 7h30’, Buổi chiều bắt đầu 13h30’)

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1rYBtdBdMhWkhUE64ugbewjP1rcDbF6ZVwT_ad6E1Rp0/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực