Kế hoạch phối hợp số 47-KHPH/SVHTTDL-TĐTN ngày 30/7/2019 giữa Tỉnh Đoàn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về việc “Tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Công trường Trưng Nữ Vương (Tượng đài Bác Tôn).

2. Thời gian: 18h00’, Tối thứ Hai, 16/9/2019.

3. Trang phục: lịch sự.

4. Số lượng: 100 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1s5RuG1Lx1A2l0fX--USdBXh9IA3ZkQWL_2o9uzYFvtM/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực