Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia buổi phỏng vấn lấy ý kiến người học, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên năm 3, 4.

2. Địa điểm: Phòng học NB408, Tòa Nhà B, Trường Đại học An Giang.

3. Thời gian: 13h45’, Chiều thứ Năm, 19/9/2019.

4. Trang phục: lịch sự.

5. Số lượng: 150 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/16LHhX0_fBgHRNzCbLXYEHoUO7oV_sf9PeUvCE4cCdIc/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực