Căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo sinh viên tham dự cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu: Mỗi Chi đoàn tham gia cuộc thi ít nhất 50% sĩ số lớp.

2. Hình thức thi: sinh viên tham gia thi trực tuyến tại website http://hocvalamtheobac.vn/.

3. Các Chi đoàn lập danh sách sinh viên tham gia cuộc thi gồm Mã số sinh viên, Họ tên, Lớp, Khoa nộp qua email: nntrong@agu.edu.vn để làm minh chứng cộng điểm rèn luyện.

Đề nghị các Bí thư Đoàn Khoa, Bí thư Chi đoàn triển khai và thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực