Căn cứ Kế hoạch số 1440/KH-SVHTTDL, ngày 25/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về việc tổ chức Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh An Giang năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Hội trường Thư viện tỉnh An Giang.

(Số 16 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang)

2. Trang phục: lịch sự.

* Ghi chú: sinh viên tham dự được tặng quà từ Ban tổ chức Hội thi.

3. Thời gian: gồm 02 buổi, Thứ Hai, 07/10/2019.

a) Buổi sáng: có mặt 7h00’, Sáng Thứ Hai, 07/10/2019.

- Số lượng: 100 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1jR3Do2R7u1S6MiTgPTdkoZqwg1wB15s9q8miXMVAxcA/

b) Buổi chiều: có mặt 13h00’, Chiều Thứ Hai, 07/10/2019.

- Số lượng: 100 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1YI8ArvC0O1KP5uKg3waw5hqWQo51C_I6iaNl3jUtSUg/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực