Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-ATGT ngày 27/9/2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang về tổ chức “Ngày hội An toàn giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Công trường Trưng Nữ Vương (Tượng đài Bác Tôn).

2. Thời gian: có mặt 6h30’, Sáng thứ Năm, 10/10/2019.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Đăng ký tham gia

* Ghi chú: sinh viên tham dự được hỗ trợ 30.000đ/người.

a) Sinh viên chạy xe diễu hành:

- Số lượng: 25 sinh viên.

- Được hỗ trợ thêm 01 lít xăng/xe và áo từ Ban tổ chức. Sinh viên nhận áo từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 09/10/2019 tại Văn phòng Đoàn trường.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1P8ModqrSunSBvuMKNWRJvGP2_zcwbxoni2RIrNnBsAg/

b) Sinh viên tham dự chương trình

- Số lượng: 75 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1bwl8K9g7k_ztjwU2pwJ7gtEhy5dCKKtemC-kBodrm6g/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực