Căn cứ thông báo của Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG-HCM năm 2019;

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo đến các tập thể, cá nhân nộp hồ sơ xét chọn, cụ thể như sau:

1. Các tập thể, cá nhân đủ điều kiện xét chọn thực hiện theo đúng yêu cầu như thông báo số 1 và quy định về tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG-HCM năm 2019 (file đính kèm).

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Thứ Tư, 30/10/2019 tại Văn phòng Đoàn Hội trường.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Trung Quốc

Đính kèmDung lượng
18TB-BCSD Gioi thieu ca nhan tap the de nghi xet chon danh hieu SV5T cap DHQG-HCM nam 2019.pdf1.47 MB
Tieu chi xet chon SV5T cap DHQG-HCM nam 2019.pdf423.61 KB