Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ chương trình hoạt động năm học 2019 - 2020 của Đoàn trường Đại học An Giang; căn cứ Điều lệ Đoàn về công tác tổ chức xây dựng và phát triển đoàn;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc cấp lại Sổ đoàn & Thẻ đoàn, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phòng trào sinh viên năm học 2019 - 2020 của Đoàn trường Đại học An Giang; căn cứ Điều lệ Đoàn về công tác tổ chức xây dựng và phát triển đoàn;

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc mở lớp nhận thức Đoàn và tổ chức kết nạp Đoàn viên năm 2020, cụ thể như sau:

Căn cứ thông báo của Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hồ Chí Minh vĩ đại - Sống mãi với Quê hương và con người An Giang” năm 2020;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo phát động sinh viên tham gia cuộc thi tìm hiểu, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức “Hội thi tìm hiểu Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang 10 năm hình thành và phát triển” của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang;

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Căn cứ chương trình tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của UBND Tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự lễ viếng, cụ thể như sau:

Nhân buổi Lễ trao học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học Kỹ thuật năm học 2019 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình mạn đàm đề tài “Những vấn đề học sinh, sinh viên tại trường đang quan tâm và cách thức truyền tải kiến thức, thông tin cho học sinh, sinh viên”.

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình “Trải nghiệm miễn phí xe gắn máy Honda và đêm nhạc bùng nổ” tại Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV (09/01/1950 - 09/01/2020) của Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

 

Căn cứ theo nội dung, chương trình “Vietnam field school 2020” về việc tiếp đón, hỗ trợ sinh viên Đại học Quốc gia Úc (ANU); Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc hỗ trợ xe đạp cho đoàn Đại học Quốc gia Úc, cụ thể như sau: