Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ văn bản hướng dẫn 1277/HD-ĐHAG của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Đại hội lớp, Chi đoàn, Chi hội Năm học 2019 - 2020:

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học An Giang thông báo tập huấn hướng dẫn tổ chức Đại hội, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang” năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo sinh viên tham dự cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin Hội nhập kinh tế quốc tế 2019 của Sở Công thương tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Căn cứ Chương trình tổ chức chương trình đồng hành cùng Yamaha của Yamaha Motor Việt Nam;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Chương trình tổ chức Giải bóng đá U13 Yamaha Cup 2019 của Yamaha Motor Việt Nam;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia cổ vũ, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình “Hành trình chung tay Bảo vệ môi trường” của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn “Thúc đẩy quảng bá thương hiệu, xuất khẩu hàng hóa chủ lực của tỉnh An Giang ra thế giới thông qua sàn thương mại điện tử Alibaba.com” của Sở Công thương tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia lớp tập huấn, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 154-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang về việc tổ chức Hội thi “Vì màu xanh quê hương” năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự và cổ vũ cho hội thi, cụ thể như sau: