Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch 168/KH-ĐTN-HSV ngày 27/5/2019 của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc phối hợp tổ chức Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc tổ chức sinh hoạt hè tại trường, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 2938/UBND-VX, ngày 15/7/2019 của UBND Thành phố Long Xuyên về việc hỗ trợ lực lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật Lễ kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên, 20 năm thành lập Thành phố Long Xuyên, 10 năm Thành phố Long Xuyên lên đô thị loại II, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và chào mừng Thành phố Long Xuyên hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên trong toàn trường đăng ký tham gia, nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Lễ Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự lễ thắp nến tri ân, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Dự án phát triển Thương mại điện tử bền vững của Sở Công thương tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia lớp tập huấni, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch 168/KH-ĐTN-HSV ngày 27/5/2019 của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc phối hợp tổ chức Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc tổ chức sinh hoạt hè tại trường, cụ thể như sau

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi của Đoàn tỉnh An Giang lần thứ II năm 2019 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia xem và cổ vũ cho Hội thi, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình đến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam với Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình giao lưu gặp gỡ và trao đổi với Phó thủ tướng, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch 168/KH-ĐTN-HSV ngày 27/5/2019 của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc phối hợp tổ chức Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc tổ chức sinh hoạt hè tại trường, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với sinh viên trường Đại học Andalas, Indonesia của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát tuổi trẻ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: