Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch 168/KH-ĐTN-HSV ngày 27/5/2019 của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc phối hợp tổ chức Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc tổ chức sinh hoạt hè tại trường, cụ thể như sau

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi của Đoàn tỉnh An Giang lần thứ II năm 2019 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia xem và cổ vũ cho Hội thi, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình đến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam với Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình giao lưu gặp gỡ và trao đổi với Phó thủ tướng, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch 168/KH-ĐTN-HSV ngày 27/5/2019 của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc phối hợp tổ chức Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc tổ chức sinh hoạt hè tại trường, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với sinh viên trường Đại học Andalas, Indonesia của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát tuổi trẻ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch 168/KH-ĐTN-HSV ngày 27/5/2019 của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc phối hợp tổ chức Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc tổ chức sinh hoạt hè tại trường, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình Lễ viếng, dâng hương Tượng đài liệt sỹ và thay hoa, lọ hoa các mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh An Giang của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn “Chia sẻ kinh nghiệm về phát triển Du lịch bền vững tại TP. Long Xuyên” của Sở Công Thương tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch 168/KH-ĐTN-HSV ngày 27/5/2019 của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc phối hợp tổ chức Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc tập huấn các bạn sinh viên đăng ký tham gia chiến dịch (Đợt 2), cụ thể như sau: