Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch 842/SVHTTDL-DL ngày 09/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Phối hợp tổ chức lớp Đào tạo khởi nghiệp cho các doanh nhân du lịch trẻ”; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự lớp đào tạo, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thi Thủ lĩnh thanh niên mùa 2 năm 2019 của Đoàn Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về sức khỏe cho thanh thiếu niên của CLB Bình đẳng giới Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Tất cả Đoàn viên, sinh viên đã vượt qua vòng thi thứ 2 của Hội thi Thủ lĩnh thanh niên mùa thứ 2.

- Mỗi đội HLV sẽ chọn ra 03 (ba) thủ lĩnh xuất sắc nhất của đội để tham gia vòng chung kết. Sẽ có 01 (một) thủ lĩnh được chọn bởi Ban tổ chức. Tổng số thí sinh vòng chung kết là 10 (mười) thủ lĩnh.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Liên hoan Tiếng hát công nhân lao động tỉnh An Giang lần thứ II năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ văn hóa Pháp tại An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự buổi chiếu phim, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động khởi nghiệp năm 2019 của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự buổi giao lưu, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động khởi nghiệp năm 2019 của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự lớp tập huấn, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình triển lãm sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và Ngày sách và Bản quyền thế giới của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức khai mạc tuần Lễ Văn hóa Pháp tại An Giang của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: