Thông báo Đoàn - Hội

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Mời các bạn sinh viên tốt nghiệp năm 2014 truy cập vào link bên dưới để download hình tốt nghiệp.

ftp://ftp.agu.edu.vn/collections/Public/Pub/HinhLeTotnghiepAGU2014/

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên chỉ có thể truy cập trong mạng nội bộ của trường ĐHAG.

Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TĐTN-BTG ngày 3/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 06 bài lý luận chính trị cho Đoàn viên, thanh niên trực tuyến trên mạng Internet năm 2014;

Ban Thường vụ Đoàn trường phát động đến toàn thể đoàn viên là cán bộ giảng viên, sinh viên, học sinh tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 06 bài lý luận chính trị cho Đoàn viên, thanh niên trực tuyến trên mạng Internet năm 2014, với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Mùa hè tình nguyện năm 2014, Ban thường vụ Đoàn trường tổ chức thành 3 hình thức sinh hoạt hè sau:

1. Đội hình chuyên tham gia Mùa hè tình nguyện tại huyện Tịnh Biên, Tân Châu

- Thời gian: từ 15/7 đến 03/8/2014;

- Số lượng sinh viên tham gia: 150.

Căn cứ công văn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang về việc huy động đoàn viên sinh viên tham dự Lễ ra quân Sinh hoạt hè và Chiến dịch Hè tình nguyện 2014, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học An Giang phân bổ chỉ tiêu huy động tại các Đoàn Khoa cụ thể như sau:

Nhằm chuẩn bị cho các hoạt động của trường sau này như: biểu diễn chương trình Mùa hè tình nguyện, Lễ tốt nghiệp, Lễ khai giảng năm học: 2014 – 2015, kỷ niệm 15 năm thành lập trường và đặc biệt là tham gia hội thi “Tiếng hát Sinh viên” toàn quốc năm 2014 do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức (khoảng trung tuần tháng 9 tới),…

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên về việc đăng ký học lớp Thanh nhạc, nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền về tình hình biển, đảo năm 2014 (mời xem file đính kèm)

Thực hiện Quy chế công tác HSSV, ban hành kèm Quyết định số  42/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 13/08/2007, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sự đồng ý của Bệnh viện Thành phố Long Xuyên, nhà trường thông báo đến các khoa và các đơn vị liên quan lịch khám sức khỏe cuối khóa của các lớp sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2014, cụ thể như sau: