Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch 168/KH-ĐTN-HSV ngày 27/5/2019 của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc phối hợp tổ chức Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc tập huấn các bạn sinh viên đăng ký tham gia chiến dịch, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch phối hợp giữa Đoàn Trường Đại học An Giang với Hội chữ thập đỏ Tỉnh An Giang về việc tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng An Giang” năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang vận động tất cả các cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học An Giang đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch 773/KH-ĐHAG ngày 10/6/2019 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Hội thảo "Giới thiệu các chương trình quốc tế theo mô hình Hybrid Learning và du học ngắn ngày tại Châu Á";

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 1124/KH-SYT của Sở Y tế về Tố chức míttinh hưởng ứng Ngày thế giới không thước lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá tại tỉnh An Giang năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự lễ míttinh, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch “Tổ chức hoạt động Sinh hoạt hè năm 2019” của UBND tỉnh An Giang và công văn tham dự Lễ ra quân Sinh hoạt hè, Chiến dịch Mùa hè tình nguyện và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia lễ ra quân, cụ thể như sau:

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc họp Bí thư, Lớp trưởng, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch 842/SVHTTDL-DL ngày 09/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Phối hợp tổ chức lớp Đào tạo khởi nghiệp cho các doanh nhân du lịch trẻ”; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự lớp đào tạo, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thi Thủ lĩnh thanh niên mùa 2 năm 2019 của Đoàn Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về sức khỏe cho thanh thiếu niên của CLB Bình đẳng giới Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Tất cả Đoàn viên, sinh viên đã vượt qua vòng thi thứ 2 của Hội thi Thủ lĩnh thanh niên mùa thứ 2.

- Mỗi đội HLV sẽ chọn ra 03 (ba) thủ lĩnh xuất sắc nhất của đội để tham gia vòng chung kết. Sẽ có 01 (một) thủ lĩnh được chọn bởi Ban tổ chức. Tổng số thí sinh vòng chung kết là 10 (mười) thủ lĩnh.