Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Chương trình tổ chức Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần III năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo đến sinh viên tham gia hội thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-TWHSV ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Trung ương Hội Sinh viên Việc Nam về việc Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Căn cứ Kế hoạch 59/KH-HSV của Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023”;

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự cuộc thi, cụ thể như sau:

Với mong muốn trở thành cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, rút ngắn khoảng cách giữa nguồn nhân lực và các đơn vị doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội giao lưu với các đơn vị doanh nghiệp, tiếp cận với thị trường việc làm và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành được đào tạo,

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức Ngày hội Tuyển dụng Đại học An Giang năm 2019.

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký tham dự Ngày hội, nội dung cụ thể như sau:

Trong khuôn khổ phối hợp tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế với chủ đề “Tìm hiểu về các thị trường trọng điểm trong CPTPP, đánh giá các tác động và lợi thế cạnh tranh của An Giang”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn giao lưu âm nhạc với Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc) của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Sở Công Thương An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản, chống lạm dụng tình dục của Câu lạc bộ Bình đẳng giới Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình tổ chức Hội thảo “Giới thiệu đất nước, văn hóa Bỉ và Phần Lan” của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Chương trình tổ chức Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần III năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang triển khai đến sinh viên toàn trường tham dự hội thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình tổ chức tiếp đón Lãnh sự quán Hoa Kỳ của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: