Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Liên hoan Tiếng hát công nhân lao động tỉnh An Giang lần thứ II năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ văn hóa Pháp tại An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự buổi chiếu phim, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động khởi nghiệp năm 2019 của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự buổi giao lưu, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động khởi nghiệp năm 2019 của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự lớp tập huấn, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình triển lãm sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và Ngày sách và Bản quyền thế giới của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức khai mạc tuần Lễ Văn hóa Pháp tại An Giang của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Chương trình tổ chức Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần III năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo đến sinh viên tham gia hội thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-TWHSV ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Trung ương Hội Sinh viên Việc Nam về việc Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Căn cứ Kế hoạch 59/KH-HSV của Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023”;

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự cuộc thi, cụ thể như sau:

Với mong muốn trở thành cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, rút ngắn khoảng cách giữa nguồn nhân lực và các đơn vị doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội giao lưu với các đơn vị doanh nghiệp, tiếp cận với thị trường việc làm và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành được đào tạo,

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức Ngày hội Tuyển dụng Đại học An Giang năm 2019.

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký tham dự Ngày hội, nội dung cụ thể như sau:

Trong khuôn khổ phối hợp tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế với chủ đề “Tìm hiểu về các thị trường trọng điểm trong CPTPP, đánh giá các tác động và lợi thế cạnh tranh của An Giang”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: