Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn giao lưu âm nhạc với Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc) của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Sở Công Thương An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản, chống lạm dụng tình dục của Câu lạc bộ Bình đẳng giới Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình tổ chức Hội thảo “Giới thiệu đất nước, văn hóa Bỉ và Phần Lan” của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Chương trình tổ chức Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần III năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang triển khai đến sinh viên toàn trường tham dự hội thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình tổ chức tiếp đón Lãnh sự quán Hoa Kỳ của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình Đờn ca tài tử của Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường Đại học An Giang”; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Thanh niên “Đoàn viên sinh viên với việc xây dựng hình ảnh của Trường Đại học An Giang” năm 2019 của Đoàn Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Dựa vào tình hình thực tế của Hội thi, nay Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo đến các thí sinh dự thi vòng 2, cụ thể như sau:

Căn cứ Chương trình tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự hội thi, cụ thể như sau: