Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/TWHSV ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Trung Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ III - năm 2020”;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-HSV ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang về việc phát động tham gia Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ III - năm 2020”;

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo đến các Cán bộ Hội tham gia hội thi, cụ thể như sau:

1. Thể lệ hội thi: xem file đính kèm hoặc từ webste hội thi https://thulinhsinhvien.vn/.

2. Đối tượng:

- Yêu cầu bắt buộc: Tất cả cán bộ UVBCH Chi Hội trở lên tham gia thi Vòng 1, Phần 1 Cấp trường.

- Cán bộ UVBCH Chi đoàn trở lên là sinh viên khuyến khích tham gia.

* Ghi chú:

- Trường hợp UVBCH Chi Hội trở lên không tham gia; BCH Hội Sinh viên sẽ có hình thức xem xét xử lý theo điều lệ.

- Các thí sinh đạt yêu cầu và điểm cao Vòng 1, Phần 1 Cấp trường sẽ được cấp giấy chứng nhận và khen thưởng của Hội Sinh viên Trường.

3. Hình thức thi: Từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 26/7/2020, thí sinh đăng ký và tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến thông qua máy tính và thiết bị di động tại website https://thulinhsinhvien.vn/ (Khuyến khích sử dụng email trường).

4. Thí sinh tham gia thi nhập số điểm và chụp ảnh màn hình kết quả thi theo link sau để được cộng điểm rèn luyện và xem xét cấp giấy chứng nhận, khen thưởng:

https://docs.google.com/forms/d/1sqFj8ujLBbSpcS-ITQXKnaCXVW-b8vGacQI3Z9d-JMQ/

Trên đây là Thông báo số 01 về việc tham gia Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ III - năm 2020”. Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường yêu cầu các Liên Chi Hội Khoa triển khai và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo trên./.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Trung Quốc

Đính kèmDung lượng
TW HSVVN - The le Hoi thi Thu linh sinh vien toan quoc 2020.pdf421.61 KB