Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ “Thất Sơn hòa điệu lần II năm 2020” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Sân khấu Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang.

(Số 07 – Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang)

2. Thời gian & số lượng: có mặt 18h30’ các ngày 11, 12, 13, và 14 tháng 8 năm 2020 (50 sinh viên/ buổi).

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Đăng ký tại đây:

1/ Đêm 1: 18h30’, Tối thứ Ba, 11/8/2020.

https://docs.google.com/forms/d/15ChLGhbb-KXP-wm_KpZYZT95uYq9ONWjqFL9DvgI7qQ/

2/ Đêm 2: 18h30’, Tối thứ Tư, 12/8/2020.

https://docs.google.com/forms/d/1iNNK0UJX-UX7J-8ckmjlibI3iebBkEyIj6FgWW14NPI/

3/ Đêm 3: 18h30’, Tối thứ Năm, 13/8/2020.

https://docs.google.com/forms/d/1CBPrRWLvq9kJOE_Vcgs2f2bLZ4USji7-uv9b0_ayePs/

4/ Đêm 4: 18h30’, Tối thứ Sáu, 14/8/2020.

https://docs.google.com/forms/d/1Fzs7wEEbvpCixUQoPKZu9Ass_6DdBaWiBZ9G97Tf86o/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực