Căn cứ thư mời tham dự tập huấn “Hành vi vi phạm trong Thương mại điện tử và lựa chọn mô hình Thương mại điện tử phù hợp với doanh nghiệp” của Sở Công thương tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 7h30’, Sáng thứ Tư, ngày 16/9/2020.

2. Địa điểm: Nhà hàng khách sạn Hòa Bình An Giang.

(Số 08, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang)

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 20 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1jjGd7SkU-nDraP8OEZP0jH97cHB3pMqtN2s6DcMkbto/

* Lưu ý:

 

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                 BÍ THƯ

                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                           Đặng Thế Lực