Căn cứ chương trình hoạt động và nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo tuyển tình nguyện viên thường trực hỗ trợ công việc, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên năm 2,3 (không tuyển sinh viên năm cuối và sinh viên là Ban cán sự lớp, khoa, trường).

2. Yêu cầu:

- Sinh viên năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm.

- Có điểm học tập năm học 2019 - 2020 đạt 2.0 trở lên.

3. Nhiện vụ:

- Trực công tác tại Văn phòng Công tác Sinh viên, Văn phòng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường.

- Tham gia hỗ trợ các hoạt động cho Trường, Đoàn, Hội và các hoạt động thường xuyên khác.

4. Quyền lợi:

- Được đề nghị cộng điểm rèn luyện theo quy định.

- Được ưu tiên tham gia hỗ trợ tình nguyện, cộng tác viên cho trường, cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

- Được đề xuất khen thưởng khi có thành tích hoạt động xuất sắc và được hưởng các quyền lợi, chế độ khác (nếu có).

5. Số lượng: 100 sinh viên.

- Đối tượng nam: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1I2H35OpDSAE3_mQ3HHeSxLvBFmmBjxqK_HWaYsk8y2o/

- Đối tượng nữ: 70 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1U8sVYrh0vhOJOzUh2SFxecHiRZ-vAGyv-nOVFmMejfI/

Trên đây là thông báo về việc tuyển tình nguyện viên thường trực hỗ trợ công tác. Đề nghị các bạn tình nguyện đăng ký và thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực