Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, các quy định của pháp luật và kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy năm 2020 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 8h45’, Sáng Thứ Năm, 12/11/2020.

2. Địa điểm: Hội trường cơ quan Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

(Số 269 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang).

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1ceQHxghLzkvXxm6ju6QtWBFFSZzGrFwesZpD9gAGbwI/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực