Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm chăm sóc về trang điểm cá nhân dành cho nữ sinh viên của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Nữ.

2. Thời gian: có mặt 7h45’, Sáng Thứ Năm, 24/12/2020.

3. Địa điểm: Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang.

(Đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang)

4. Trang phục: áo sơ mi trắng hoặc áo đoàn thanh niên.

5. Số lượng: 150 sinh viên (Nữ).

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1b5mp2I12_gcGSHf_baNlXXB6yp_499HOG84SlPp-PRQ/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực