Căn cứ Kế hoạch tổ chức Buổi giới thiệu thông tin về các chương trình học và học bổng ở Đại học Okayama, Nhật Bản của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 8h30’, sáng Thứ Tư, 31/3/2021.

2. Địa điểm: Hội trường 300A, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên, áo hội hoặc áo sơ mi trắng.

4. Số lượng: 150 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1BE4x79t4uej89HApiWUHDXMxHkCrYkx9OJC-m9S_GZU/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực