Thực hiện Kế hoạch số 332-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức “Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh An Giang năm 2021”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Tất cả học sinh, sinh viên của Trường (trừ sinh viên thuộc Khoa Ngoại Ngữ).

2. Địa chỉ thi: https://olympicenglish.vn/.

3. Thời gian thi, hình thức, giải thưởng cuộc thi: xem file đính kèm.

4. Yêu cầu đối với các Đoàn trực thuộc, các Chi đoàn:

- Các Đoàn trực thuộc, các Chi đoàn triển khai và yêu cầu mỗi đoàn viên, hội viên bắt buộc tham gia ít nhất 01 lần thi.

- Các Chi đoàn lập danh sách sinh viên tham gia làm minh chứng lớp cộng điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2020 - 2021.

- Căn cứ theo thành tích và số lượng đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi; Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ xem xét hình thức khen thưởng và làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Trên đây là công văn về việc phát động tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh An Giang năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các đoàn cơ sở triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực

Đính kèmDung lượng
332--kh cuoc thi olympic tieng anh hssv ag lan i.2021.signed.pdf426.93 KB