Căn cứ Kế hoạch tổ chức Ngày giao dịch việc làm tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 7h45’ - 9h30’, sáng Thứ Bảy, 10/4/2021.

2. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang.

(Số 77, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang)

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/14LwQ3kqFVwk5bL8ohomXYt0IleNMxhiOwenED48hN9A/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực