Căn cứ công vắn số 1915-CV/TĐTN-BTG ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang về việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Tất cả đoàn viên, học sinh, sinh viên của Trường có độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi.

2. Địa chỉ thi: http://tinhdoanangiang.vn (Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đoàn An Giang).

3. Thời gian thi, hình thức, giải thưởng cuộc thi: xem file đính kèm.

* Thời gian kết thúc cuộc thi: đến 23h00' ngày 22/5/2021.

4. Yêu cầu đối với các Đoàn trực thuộc, các Chi đoàn:

- Các Đoàn trực thuộc, các Chi đoàn triển khai và yêu cầu mỗi đoàn viên, hội viên bắt buộc tham gia ít nhất 01 lần thi.

- Các Chi đoàn lập danh sách sinh viên tham gia làm minh chứng lớp cộng điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2020 - 2021.

- Căn cứ theo thành tích và số lượng đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi; Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ xem xét hình thức khen thưởng và làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Trên đây là công văn về việc phát động tham gia Cuộc thi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các đoàn cơ sở triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực

Đính kèmDung lượng
The le, hinh thuc, giai thuong Cuoc thi bau cu DBQH & HDND cac cap.pdf237.3 KB