Căn cứ Kế hoạch tổ chức Chương trình AGU - Xanh 2021 của Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang;

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 7h15’, sáng Thứ Bảy, 24/4/2021.

2. Địa điểm: Sảnh Văn phòng Khoa, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên, áo hội hoặc áo sơ mi trắng.

4. Số lượng: 150 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/18J1YzgbdjIUSKWx5bwADLV-pD_pkl4bxRN3EdV_h2-U/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                            TM. BAN THƯ KÝ

                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                              Lê Huỳnh Đức