Căn cứ Kế hoạch số 524 ngày 15/6/2021 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức các hoạt động Mùa hè tình nguyện năm 2021;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An Giang;

Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến tất cả đoàn viên hình thức sinh hoạt hè năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. SINH HOẠT HÈ TẠI ĐỊA PHƯƠNG:

- Thời gian: Từ 01/6/2021 - 31/8/2021, Bí thư/Lớp trưởng nộp giấy xác nhận về Đoàn Khoa tổng hợp trước ngày 10/9/2021.

- Địa điểm: Tại các địa phương (phường/xã đoàn) nơi cư trú.

* Ghi chú: đại diện các Đoàn Khoa in mẫu Giấy giới thiệu sinh hoạt hè đến Văn phòng Đoàn Trường đóng dấu giới thiệu và phát về cho các Chi đoàn và sinh viên thuộc đơn vị đến hết ngày 30/6/2021.

2. ĐĂNG KÝ CÁC ĐỘI HÌNH CHUYÊN:

* Ghi chú: Đội hình chuyên sinh viên không phải tham gia sinh hoạt hè tại địa phương.

2.1. Đội hình hỗ trợ công tác phòng chống dịch:

- Mô tả: Hỗ trợ công tác phòng chống dịch của Nhà trường như đo thân nhiệt, sát khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khai báo y tế, phản ứng nhanh các tình huống khẩn cấp … ngoài ra có thể hỗ trợ các địa phương khi cần.

- Thời gian: Từ 28/6/2021 - 27/8/2021.

- Số lượng: 60 sinh viên.

- Quyền lợi: Đề xuất cộng 10 điểm rèn luyện cho 02 học kỳ năm học 2021 - 2022 và khen thưởng (nếu có).

- Yêu cầu: Sẵn sàng tham gia khi có yêu cầu, trách nhiệm, nhiệt tình.

- Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1GMs7uZ9g3SYU9K786pL-c-tO9OBcE-iowWYY8l89ZME/

2.2. Đội hình tư vấn, hỗ trợ trẻ em:

- Mô tả: Hỗ trợ tư vấn cho trẻ em các kỹ năng mềm thông qua hình thức trực tuyến, tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em,…

- Thời gian: Từ 28/6/2021 - 27/8/2021.

- Số lượng: 20 sinh viên.

- Yêu cầu: Có kỹ năng sư phạm, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho trẻ, thân thiện, vui vẻ, yêu trẻ con.

- Quyền lợi: Đề xuất cộng 10 điểm rèn luyện cho 02 học kỳ năm học 2021 - 2022 và khen thưởng (nếu có).

- Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1wtbpkE9lzHSlTmMvmEvxju_qcykaPE6oru6u0XYIi-0/

2.3. Đội hình dạy tiếng Anh:

- Mô tả: Dạy tiếng Anh cơ bản cho các em thiếu nhi địa bàn Thành Phố Long Xuyên.

- Thời gian: Dạy 12 buổi, dự kiến từ 01/7/2021 đến 01/8/2021

- Số lượng: 10 sinh viên.

- Yêu cầu: Có kỹ năng sư phạm, kỹ năng về tiếng Anh, thân thiện, vui vẻ.

- Quyền lợi: Đề xuất cộng 10 điểm rèn luyện cho 02 học kỳ năm học 2021 - 2022 và khen thưởng (nếu có).

- Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/15Au3mcldcLmwaxj7vwD3crQniwpBTibH1k_fxcnU9l4/

2.4. Đội hình Tiếp sức mùa thi: Hội Sinh viên phụ trách.

2.5. Đội hình Hoa Phượng Đỏ: Đoàn Trường PTTH Sư Phạm phụ trách.

Trên đây là thông báo về việc tổ chức sinh hoạt hè hè năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các Đoàn cơ sở triển khai và thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực

Đính kèmDung lượng
Giay gioi thieu tham gia Sinh hoat he 2021.pdf165.78 KB