Căn cứ Kế hoạch số 524 ngày 15/6/2021 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức các hoạt động Mùa hè tình nguyện năm 2021;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An Giang;

Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia tham gia Đội hỗ trợ phòng chống dịch (Đợt 3), cụ thể như sau:

* Đội hình hỗ trợ công tác phòng chống dịch:

- Mô tả công việc: Hỗ trợ công tác phòng chống dịch của Tỉnh An Giang như đo thân nhiệt, sát khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khai báo y tế, phản ứng nhanh các tình huống khẩn cấp …

- Địa điểm: Trường Tiểu học Trần Phú (Cổng chào TP. Long Xuyên - phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên).

- Thời gian: từ 09/8/2021 đến 31/8/2021.

- Số lượng: 30 sinh viên.

- Quyền lợi: Đề xuất cộng 10 điểm rèn luyện cho 02 học kỳ năm học 2021 - 2022 và khen thưởng (nếu có).

- Yêu cầu:

+ Sinh viên đang thường trú hoặc tạm trú tại TP. Long Xuyên.

+ Sẵn sàng tham gia khi có yêu cầu, trách nhiệm, nhiệt tình.

- Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1P0RiqSGKmwHCbfGXJR2sgVdvEtSIAKf8rqZbFLgfaVA/

Trên đây là thông báo về việc tuyển tình nguyện viên tham gia Đội hỗ trợ phòng chống dịch (Đợt 3) của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các Đoàn cơ sở triển khai và thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực