Căn cứ Kế hoạch số 524 ngày 15/6/2021 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức các hoạt động Mùa hè tình nguyện năm 2021;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An Giang;

Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia tham gia Đội hỗ trợ phòng chống dịch (Đợt 4), cụ thể như sau:

* Đội hình hỗ trợ công tác phòng chống dịch:

- Mô tả công việc: Hỗ trợ công tác hậu cần trong công tác lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- Địa điểm: huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- Thời gian: dự kiến 01 tuần từ 22/8/2021 đến 29/8/2021.

- Số lượng: 50 sinh viên.

- Quyền lợi: Đề xuất cộng 10 điểm rèn luyện cho 02 học kỳ năm học 2021 - 2022 và khen thưởng (nếu có).

- Yêu cầu:

+ Sinh viên đang thường trú hoặc tạm trú tại huyện Châu Thành.

+ Sẵn sàng tham gia khi có yêu cầu, trách nhiệm, nhiệt tình.

- Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1V3aMCQAliuoqEr719zrfIvJEr90klFvOzu4oiabKkV4/

* Lưu ý: sinh viên đăng ký kiểm tra email thường xuyên để nhận thông báo.

Trên đây là thông báo về việc tuyển tình nguyện viên tham gia Đội hỗ trợ phòng chống dịch (Đợt 4) của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các Đoàn cơ sở triển khai và thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực