Cuộc thi video clip “Thời khắc khó quên” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm phản ánh kịp thời những hoạt động tiêu biểu, hình ảnh đẹp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là hình ảnh lực lượng tuyến đầu đang nỗ lực ngày đêm trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể sinh viên tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Thông tin về cuộc thi: các bạn xem chi tiết tại đây:

https://cuocsongantoan.vn/thoi-khac-kho-quen.contest

https://cuocsongantoan.vn/phat-dong-cuoc-thi-video-clip-thoi-khac-kho-quen-ve-phong-chong-dich-covid-19-71168.html

2. Hình thức nộp bài dự thi:

- Sinh viên nộp bài dự thi theo quy định của Ban tổ chức theo website trên.

- Đồng thời sinh viên nộp bài dự thi tại đây để Đoàn Trường chấm chọn khen thưởng cấp Trường và cộng điểm rèn luyện theo quy định:

https://docs.google.com/forms/d/1Jyi3Mx8Q5FFMp8Opq4T6YRcARm0HnZCIfMKyBnlIl6g/

3. Thời gian nộp bài dự thi : đến hết 30/9/2021.

4. Quyền lợi khi tham gia:

- Đoàn Trường sẽ chấm chọn và trao khen thưởng cấp Trường (giấy khen & tiền thưởng) đối với những tác phẩm hay, ý nghĩa và sáng tạo.

- Sinh viên tham gia được cộng điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2021 - 2022, cụ thể: Cộng 2đ mục III.2 đối với DH21 & CD45; Cộng 4đ mục III.2 đối với các khóa còn lại).

Trên đây là công văn về việc phát động Cuộc thi sáng tác video, clip “Thời khắc khó quên" của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các đoàn cơ sở triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực