Căn cứ công văn số 371/TĐTN-BPT ngày 03/9/2021 của Tỉnh Đoàn An Giang về việc tổ chức gia Cuộc thi ảnh qua góc nhìn của bạn năm 2021;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền các khoảnh khắc đẹp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tỉnh.

- Thông qua hình ảnh giới thiệu những điển hình, mô hình hay trong công tác Đoàn, Hội của tỉnh nhà.

- Tổ chức Cuộc thi trên tinh thần an toàn và tiết kiệm; thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành Y tế.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian: từ ngày ban hành đến hết 31/10/2021; dự kiến tổng kết và trao giải dịp Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

2. Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh.

3. Cách thức tham gia: cá nhân hoặc tổ chức gửi ảnh dự thi, đảm bảo dung lượng ảnh tối thiểu 02 MB về email của Ban Tổ chức: banphongtraotdag@gmail.com, với một trong các chủ đề sau:

- Tham gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh.

- Tham gia, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Tham gia hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp.

- Tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hâu.

- Tham gia công tác tình nguyện vì cộng đồng.

4. Cách thức chấm chọn

- Ảnh dự thi sẽ được đăng tải trên trang Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang (https://www.facebook.com/hoilhtnvnag/); thí sinh vận động bình chọn trên Fanpage. Các bước bình chọn như sau:

+ Bước  01: Ấn thích (Like) Fanpage (tài khoản đã ấn thích không cần thực hiện bước này).

+ Bước 02: Chia sẻ bài viết cần bình chọn.

+ Bước 03: Tag tên 03 tài khoản facebook (không trùng với tài khoản đã tag trước đó) vào phần comment của bài viết cần bình chọn.

- Ban Tổ chức sẽ chấm chọn bài dự thi như sau: Tổng điểm = điểm Ban Giám khảo + lượt thích + lượt chia sẻ + lượt bình luận.

- 15 bài dự thi có tổng điểm cao nhất sẽ được tham gia vòng chung kết.  Bài dự thi tham gia vòng chung kết được chấm chọn bởi các Giám khảo có chuyên môn trong linh vực nghệ thuật.

5. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng.

- 01 Giải Nhì trị giá 1.500.000 đồng.

- 01 Giải Ba trị giá 1.000.000 đồng.

- 12 Giải Khuyến khích trị giá 500.000 đồng.

- 01 Giải Nhất tập thể trị giá 2.000.000 đồng cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất, nhưng phải đạt mốc tối thiểu 50 bài dự thi.

III. Yêu cầu đối với các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn và sinh viên tham gia:

- Các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn triển khai và yêu cầu đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

- Sinh viên tham gia được cộng 2đ mục III.2 đối với DH21 & CD45; Cộng 2đ mục III.3 đối với các khóa còn lại. Với yêu cầu sau:

+ Sinh viên phải nộp bài về Ban tổ chức Tỉnh Đoàn qua email theo yêu cầu: banphongtraotdag@gmail.com.

+ Sinh viên khai báo thông tin tham gia tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1sa2TRFZPtHMUDA-2TpKMsSf5gdYznWvbDraXdaOBxNw/

* Lưu ý: trường hơp sinh viên không khai báo thông tin sẽ không được cộng điểm rèn luyện, thời gian khai báo đến khi kết thúc nhận bài dự thi 31/10/2021.

- Căn cứ theo thành tích và số lượng đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi; Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ xem xét hình thức khen thưởng và làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng năm học.

Trên đây là công văn về việc phát động Cuộc thi ảnh qua góc nhìn của bạn năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các đoàn cơ sở triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc