Căn cứ Kế hoạch tổ chức Diễn đàn phát huy, kết nối, hỗ trợ sinh viên 5 tốt & Ra mắt mô hình “Ươm mầm hạt giống Sinh viên 5 tốt” của Tỉnh Đoàn An Giang do Trường Đại học An Giang tổ chức đăng cai;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự diễn đàn, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên năm nhất (DH22).

2. Hình thức: Tham gia trực tuyến thông qua Phòng họp Google Meet của diễn đàn. Ban tổ chức sẽ cung cấp link phòng họp qua email đăng ký.

3. Trang phục: lịch sự.

4. Địa điểm: Điểm cầu tổ chức tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn An Giang.

5. Thời gian & Số lượng:

- Thời gian: có mặt 7h30’, Sáng Thứ Tư, ngày 27/10/2021.

- Số lượng: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1UrAfklfydZ1RFks9AUBkCoe2ZEAaVCCYFLYpr8TPKEE/

6. Sau khi tham gia các bạn sinh viên xác nhận thông tin tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1s4G0LFi8Po0sZYemX2T-oZ7tnmQytm193TG8DEMtLzo/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc