Căn cứ Kế hoạch tổ chức Vòng chung kết khu vực TP.HCM Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards năm 2021 của ĐHQG-HCM;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Hình thức: Tham gia trực tuyến trên trang cộng đồng https://www.facebook.com/WilmarCLVStarAwards

Sinh viên điểm danh theo cú pháp [Đoàn Trường Đại học An Giang - MSSV - Họ tên - Lớp] thông qua hình thức bình luận trực tiếp trong phần livestream của chương trình từ 13h15’ - 13h45’.

2. Thời gian & Số lượng:

- Thời gian: có mặt 13h15’, Chiều Thứ Bảy, ngày 30/10/2021.

- Số lượng: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1zcNVLkTMvjpL9ehhw4EneIZuVOrTQp0iCIhy-zBdlE4/

3. Sau khi tham gia các bạn sinh viên xác nhận thông tin tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1MltOd6Due2kqxoxbGuV5h4HbHJ9nSNPQrI6L89AS7iM/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc