Căn cứ Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Phương pháp kết nối ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên năm 2021 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự diễn đàn, cụ thể như sau:

1. Hình thức: Tham gia trực tuyến thông qua Phòng họp Google Meet của diễn đàn. Ban tổ chức sẽ cung cấp link phòng họp qua email đăng ký.

2. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

3. Thời gian: có mặt 13h30’, Chiều Thứ Tư, ngày 17/11/2021.

4. Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/17rYyMDAvnLZhu_0qLEWKt2ttLSFS5w4J5cJKPuGLBZM/

5. Sau khi tham gia các bạn sinh viên chụp hình minh chứng xác nhận thông tin tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1XdhvMX9-GhlEO7SuV85OCWpWaVp_tiIbOOiszWFrFmg/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc