Căn cứ Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong sinh viên, thanh niên của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự diễn đàn, cụ thể như sau:

1. Sinh viên đăng ký tham dự diễn đàn theo link đăng ký của Ban tổ chức:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB8ptaF-0GyMGPLS95-xdNqveJ1DFZBUxPot0pPNonjWi2gg/viewform

2. Đồng thời các bạn đăng ký thêm thông tin tại đây để Đoàn Trường nắm danh sách tham dự:

https://docs.google.com/forms/d/1rfGryU07jGZeCn9p3KZGyrHrcbz51VfXkXN1lxrThPI/

3. Sau khi tham gia các bạn sinh viên chụp hình minh chứng xác nhận thông tin tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1XdhvMX9-GhlEO7SuV85OCWpWaVp_tiIbOOiszWFrFmg/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc