Căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác Video clip “An Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV” của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia quay video clip, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt đúng 6h30’, Sáng Thứ Bảy, ngày 11/12/2021.

2. Địa điểm: Nhà D, Khu Trung Tâm, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên, mang giày thể thao.

4. Yêu cầu: thuộc 7 động tác trong video clip mẫu bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” tại đây https://youtu.be/RN9ZTXojXAA.

5. Số lượng: 40 tình nguyện viên.

* Ghi chú: sinh viên tham gia được cộng 3đ rèn luyện mục IV.3. Trường hợp video clip đạt giải sẽ được đề nghị cộng khen thưởng cấp Tỉnh theo mục tương ứng.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1XLCJi_TbhtnTgwhPb5XF8co9Mw_MfziBRhe1Ne3rFbI/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo.

- Sinh viên tham dự được cộng điểm rèn luyện, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên. Trân trọng cảm ơn!

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc