Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thảo giới thiệu thông tin về các chương trình học bổng, văn hóa và giáo dục Đài Loan của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự hội thảo, cụ thể như sau:

I. Tham dự trực tiếp:

1. Thời gian: có mặt 9h00’, Sáng Thứ Hai, ngày 17/01/2022.

2. Địa điểm: Phòng Đa chức năng, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: áo đoàn hoặc áo hội hoặc áo sơ mi trắng.

4. Số lượng: 10 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1cp6BoIjHImTh9Atd6H733Eq5osO8fQm-BaLuZLr9tR4/

II. Tham dự trực tuyến:

1. Sinh viên tham dự trực tuyến thông qua Google Meet. Ban tổ chức sẽ gửi link tham dự qua email sau khi sinh viên đăng ký.

2. Thời gian: có mặt 9h00’, Sáng Thứ Hai, ngày 17/01/2022.

3. Trang phục: áo đoàn hoặc áo hội hoặc áo sơ mi trắng.

4. Số lượng: 100 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1qa0WVWv_BWYvhR4Li2c2aYHm44iNKpmQB_IBwFgqVG0/

III. Sau khi tham gia xong chương trình các bạn sinh viên chụp hình minh chứng xác nhận thông tin tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1KqgzM_ANLXbzYjrUzpCUuNqY8VY0aU13i1agOssUYFk/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo.

- Sinh viên tham dự được cộng điểm rèn luyện, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên. Trân trọng cảm ơn!

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc