Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thảo giao lưu âm nhạc với ban nhạc BackTrack, Hoa Kỳ của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 13h00’, Chiều Thứ Hai, 29/8/2022.

2. Địa điểm: Hội trường 600, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên / áo hội sinh viên / áo sơ mi trắng.

4. Số lượng: 400 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1Fq9rEYwFnxkoLft3sJuUu8jDSR8HtenktIP-IcuFGEQ/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1_XreECsxUREn-Gf_7e-geFiCvzrK2DfKWK86avGxE3w/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                       BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực