Căn cứ Kế hoạch số 424-KH/TĐTN-BTG ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “Tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai Luật Thanh niên năm 2020; các giá trị hình mẫu thanh niên An Giang trong thời kỳ mới và triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2022”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 13h00’, Chiều Thứ Ba, 30/8/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp (đường Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1q16RhviBfmzZ-zUsXmYcDZkUAMuHaXmKee-cRbjNVeA/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1Rd8E9AnDYuc265sWrIqIdIZXGDWJJvOihbVGIKnSuSQ/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                       BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực