Căn cứ công văn huy động tham gia khai mạc trưng bày chuyên đề “Cồng chiêng Tây Nguyên - Xưa và nay” tại Bảo tàng tỉnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 18h00’, Tối Thứ Hai, 12/9/2022.

2. Địa điểm: Bảo tàng tỉnh An Giang.

(Số 11 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/19cO_fgR3MvHhUqSkCDz63_fO0DyHOc6RzP8hJfSrbWE/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1anBtH8w1kHKlfM6Bk5zDEe4_HTX5TUQTL8O5DbLTlGE/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực