Căn cứ công văn huy động tham dự chương trình Diễn đàn "Tân sinh viên An Giang - Tự tin hòa nhập" trong chuỗi hoạt động “Uni tour” năm 2022” của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

* Địa điểm: Trường Đại học An Giang (Sân khấu ngoài trời).

1. Diễn đàn "Tân sinh viên An Giang - Tự tin hòa nhập"

- Thời gian: có mặt 8h30’, Sáng Thứ Bảy, ngày 17/9/2022.

- Trang phục: áo đoàn thanh niên / áo hội sinh viên / áo sơ mi trắng.

- Số lượng: 150 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1qigqlWZFZ3XkRuLLJeY6DrewkG9kIpLc2mgAZCgDLL0/

- Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1aE_RN5EDuvt4H1gpV0PA8FQH4Q1XDLCDxsVoPTgOc8A/

2. Liên hoan “Tài năng An Giang”

- Thời gian: có mặt 13h30’, Chiều Thứ Bảy, ngày 17/9/2022.

- Trang phục: lịch sự.

- Số lượng: 200 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/12DkOLFGCyvnE9LF2hH_j4Tqo425U7f__eDeF-9spyGI/

- Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1h5_8K3BLAnGaBsbxkcBpoLE8bFDeV8u2d3lkvWKyrJI/

3. Chương trình nhạc hội Chào Tân sinh viên

- Ca sĩ khách mời: Hồ Phi Nal, Hương Ly, Rapper Ricky Star

- Thời gian: có mặt 17h30’, Tối Thứ Bảy, ngày 17/9/2022.

- Trang phục: lịch sự.

- Số lượng: 1000 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1ovS1qL1p_5oIby2RxEi-cMs-a9zvMTxV5MUBsFHvVJ4/

- Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1C3-CvewpIY-xX-eREnTEfhAwRUOI5c-U7uHiWEpB4cE/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực