Căn cứ chương trình tổ chức Buổi giao lưu với Lữ đoàn 962 nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (19/9/1962 - 19/9/2022);

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 18h00’, Tối Chủ Nhật, 18/9/2022.

2. Địa điểm: Sở chỉ huy Lữ đoàn 962.

(Số 01, Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang).

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1A4gAcU_dGgO2ATQR9_IGQYwQzlZ_moosC5oxatDHvNA/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1xrvbqpkmC6E4VpUG_yiPqmafQp8WzxO9gV3qLMyGoSc/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực