Căn cứ công văn về việc đăng ký tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 18h00’, Tối Thứ Hai, 03/10/2022.

2. Địa điểm: Công trường Trưng Nữ Vương (Tượng đài Bác Tôn).

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 150 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1UseSjiWL3F3avrqQYN3GagWrDOEbgPymfKy5dPFLkwU/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/12Xgld8g4ql3NWgd4AofEnwLfWv_fiMhAmh5GQAQVTgc/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực